Nieuws Spelen met spullen

Nieuws

Spelen met spullen

BSO Wijs! doet mee aan het project "Spelen met spullen", onder leiding van Projectleider en onderzoeker van de Universiteit voor Humanistiek Utrecht Martin van Rooijen. Ouders van de vestiging Leidsche Rijn hebben inmiddels een brief hierover ontvangen. In dit project krijgen kinderen tijdens het buitenspelen de beschikking over diverse (niet standaard) materialen en spullen die het uitdagende buitenspel stimuleren, zoals kratjes, boomstammetjes, rolplanken en autobanden. Hierbij wordt gekeken naar hoe kinderen spelen en hoe onze BSO medewerkers het spel begeleiden. Er doen 7 kinderopvangorganisaties mee. BSO Wijs! doet mee aan dit onderzoek naar risicovol spelen, omdat we het zo ontzettend belangrijk vinden dat kinderen uitdagend spel krijgen. Elk kind moet de kans krijgen nieuwsgierig te zijn en te leren omgaan met risico's. Dat vinden wij essentieel voor hun ontwikkeling. Juist het overwinnen van ‘kleine’ onveiligheid geeft het kind gevoel voor wat het kan en dat is goed voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Het is voor de ontwikkeling van kinderen niet goed om elk risico te willen vermijden. Kinderen leren door hun ervaringen. Wij delen de mening van de onderzoeker dat het onderzoeksproject kan bijdragen aan het welbevinden van kinderen en meer en betere speelmogelijkheden op de BSO en aan de pedagogische kwaliteit van kinderopvang.