Buitenschoolse opvang De Vuurvogel!

Wij zijn de creatieve locatie van BSO Wijs! en het enige buitenbeentje met een binnenlocatie. We zijn dus onderdeel van BSO Wijs! en hebben een samenwerking met de Vrije School de Vuurvogel in Driebergen.

Bij ons kun je hutten bouwen, verkleden, schooltje spelen, muziek maken of yoga lessen volgen. Fantasiespel wordt ook volop gespeeld op deze locatie. Daarnaast is er elke maand een vers gevulde potjeskast voor knutselplezier!  (Voor)lezen is ook een grote hobby van ons en de kinderen. Als creatieveling kun jij dus je hart ophalen op deze BSO. Nieuwsgierig? Kom gerust een keer meespelen!

Aanmelden De Vuurvogel

  • LRK nummer: 251124137
  • BSO De Vuurvogel heeft een positief inspectierapport van de GGD inspectierapport
BSO De Vuurvogel

Een bijzondere locatie

Bso de Vuurvogel is gevestigd in het gebouw van muziekvereniging Aurora. Muziek komt dus volop aan bod op onze BSO!  Zo zijn er proeflessen viool, gitaar en algemene muzikale vorming. En daar waar genoeg interesse is, kan je kind vervolglessen volgen op de muziekschool. Een populair onderdeel van onze BSO is ook de potjeskast. Elke maand ontvangen we een pakketje met een nieuwe vulling. Dit zijn materialen die wij bewaren in glazen potten waar de kinderen mee mogen spelen hoe ze maar willen.  Er zijn thema’s als natuur, techniek en creatief. Er wordt mee geknutseld, gespeeld en het materiaal nodigt uit tot ontdekkingen. Een initiatief van Esther Hoogendijk waar volop van genoten wordt!

 

Het hele jaar open!

Tijdens de schoolweken zijn wij direct na schooltijd geopend op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. We zijn tot 18.30 open. Bij voldoende inschrijvingen gaan we open op woensdag vanaf 13.00 uur en op de vrijdagmiddag.

Tijdens studiedagen en vakantiedagen kunnen kinderen de hele dag bij BSO de Vuurvogel spelen: van 8.00 uur tot 18.30 uur. Alleen tijdens officiële feestdagen zijn we gesloten.

Opvang met een antroposofisch karakter

Alle kinderen van BSO de Vuurvogel komen van de Vrije school de Vuurvogel. De visie van onze BSO sluit aan op de visie van de Vrije school. Zo is er op school een duidelijke structuur waarin het kind ruimte krijgt voor inspanning en concentratie (inademing) en ontspanning en vrij spel (uitademing).

De BSO borduurt voort op deze structuur. Hoe wij met elkaar omgaan is geïnspireerd op de antroposofische kijk. Veel van ons speelgoed is van natuurlijk materiaal, wat de fantasie van het kind uitnodigt.

Vrij spelen is een belangrijk onderdeel van ons dagprogramma.  In vrij spel kan het kind zichzelf ontdekken en wordt de basis gelegd van hoe met anderen om te gaan. Daarnaast bieden we activiteiten aan.  Zo is er de mogelijkheid om yoga te volgen via de BSO en worden er regelmatig dans en muziekactiviteiten georganiseerd.

Onze pedagogisch medewerkers sluiten regelmatig aan bij jaarfeesten en studiedagen van de school. Zo gaan we mee in het ritme van het schooljaar en blijven we betrokken bij de visie van de school. Wij hebben hierdoor een nauwe band met de leerkrachten en weten dan ook goed wat er speelt op school en in de klas.

Keertje meespelen?

Dat mag! Ook als ouder ben je van harte welkom om een middagje met ons mee te kijken. Neem gerust contact op met de groepsleider om een afspraak te maken.

Aanspreekpunt Vuurvogel

Nadja

06-15423198

nadja@bsowijs.nl