Natuurlijk buitenspelen

Natuurlijk buitenspelen

Een project om obesitas onder kinderen tegen te gaan

Het aantal kinderen met obesitas in Vianen is hoog, ondanks dat er een gevarieerd sportaanbod is. Dit komt met name door een vermindering van het “gewone” beweeggedrag van kinderen. “Mogen we gamen”, is vaak de eerste vraag die kinderen stellen als ze uit school komen. Het buitenspelen – bewegen op een natuurlijke manier – neemt steeds meer af. Vooral in de periode oktober tot en met februari spelen kinderen nauwelijks nog buiten, zo blijkt uit onderzoek.

Waarom buitenspelen?

Actief buitenspelen is voor kinderen een belangrijke en laagdrempelige vorm van bewegen. Het is heel goed ter voorkoming van overgewicht en ook voor andere ontwikkelingsgebieden is het van groot belang. Door buitenspelen ontwikkelt een kind zijn motoriek. Het leert kruipen, balanceren, springen, hangen, klimmen, ontwijken en nog veel meer. Kortom een kind leert zijn lichaam kennen met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die het heeft. Het is heel belangrijk om te oefenen, want dat vermindert de kans op ongelukken en botbreuken. Wat ook tot ontwikkeling komt bij buitenspelen, zijn de sociale vaardigheden van een kind. Ze ontmoeten andere kinderen, spelen samen en leren zelf om te gaan met het oplossen van ruzies.

Het project in Vianen

Het project “Natuurlijk buitenspelen” dat van start is gegaan in samenwerking met scholen, gemeente en BSO Wijs! (buitenschoolse opvang in de natuur), verleidt de kinderen om weer meer naar buiten te gaan, tijdens álle seizoenen.

Het wordt bekostigd vanuit de GIDS gelden. Deze gelden worden daarnaast ingezet om het drugsgebruik in Vianen tegen te gaan.

Het project “Natuurlijk buitenspelen” bevat de volgende activiteiten:

  1. Aanbieden van avontuurlijke activiteiten na-schooltijd.
  2. Buitenlessen in de natuur tijdens schooltijd
  3. Organiseren van evenementen (vooral in de winter zoals de winterspelen)

Kinderen krijgen in dit project bewust een nieuwe ‘horizon’ door uitdagende nieuwe activiteiten aan te bieden, zoals boomklimmen, magneetvissen, bootcamp, vuurtje maken en tal van spelletjes die ze zelf met vrienden ook kunnen doen.

Zo bereiken we dat kinderen weer actief gaan buitenspelen, en dat is heel goed voor de motoriek, zelfvertrouwen, en ter voorkoming van overgewicht.

Contactgegevens
Sandra Hofhuis: 06-28043648 of sandra@bsowijs.nl
Neem contact met mij op