Corona-update

Wat verandert er voor de periode na 8 juni? 

Alle kinderen worden vanaf 8 juni weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract en ook volgens de reguliere openingstijden, zoals in het contract vermeld.

 

Hoe gaat het in de periode van 1 t/m 8 juni? 

Op Pinkstermaandag zijn wij gesloten, dat is een nationale feestdag en daarom zijn alle Bso’s gesloten.  Van 2 tot en met 5 juni betekent het dat we BSO bieden aan de kinderen die geen Pinkstervakantie hebben en wel naar school gaan, aansluitend op de les(mid)dag, zoals dat op dit moment ook het geval is. Ook zijn wij voor noodopvang open. Omdat we volgens de huidige richtlijnen nog geen vakantieopvang mogen bieden, kunnen de wensen voor vakantieopvang in de Pinkstervakantie niet gehonoreerd worden.

 

Compensatieregeling 

Ouders krijgen hun eigen bijdrage van de overheid vergoed in de periode vanaf 16 maart, het moment waarop de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was tot zolang de gedeeltelijke openstelling kinderopvang duurt. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald door de overheid in juni of juli.

Wij vergoeden het gedeelte boven het wettelijk maximum uurtarief. Dit doen we tot 1 juni. Dit betekent dat ouders volledig worden gecompenseerd in de kosten tot 1 juni 2020. Uitbetaling vindt plaats eind juni.

 

Noodopvang 

Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.

 

Voorzorgsmaatregelen bij het ophalen van uw kind(eren)

  • Ouders komen alleen
  • Ouders wachten buiten
  • De pedagogisch medewerker brengt uw kind naar u toe.
  • Er is een korte overdracht
  • Houd 1,5 afstand van elkaar

Voorzorgsmaatregelen op de groep 

Er is een protocol gemaakt die ouders per mail ontvangen hebben op 7 mei. De basis is het landelijke protocol voor kinderopvang, aangevuld met speciale maatregelen die voor onze buiten BSO relevant zijn.

Heb je vragen, bel naar de locatie-coördinator van jouw vestiging of stuur een mail naar info@bsowijs.nl. Ook kun je kijken op de website van de Branchevereniging Kinderopvang.

Ga naar overzicht