Corona-update

Voorzorgsmaatregelen bij het ophalen van uw kind(eren)

  1. Ouders komen alleen
  2. Ouders wachten buiten
  3. De pedagogisch medewerker brengt uw kind naar u toe.
  4. Er is een korte overdracht
  5. Houd 1,5 afstand van elkaar

Voorzorgsmaatregelen op de groep 

Er is een protocol gemaakt die ouders per mail ontvangen hebben op 7 mei. De basis is het landelijke protocol voor kinderopvang, aangevuld met speciale maatregelen die voor onze buiten BSO relevant zijn.

Heb je vragen, bel naar de locatie-coördinator van jouw vestiging of stuur een mail naar info@bsowijs.nl. Ook kun je kijken op de website van de Branchevereniging Kinderopvang.

Ga naar overzicht