Buitenonderwijs project gestart

Buiten les geven, dat doe je niet zomaar. Daar is een gestructureerde aanpak voor nodig. BSO Wijs! gaat 3 basisscholen in Nieuwegein handvaten bieden zodat ze zelfstandig reguliere lessen in de buitenlucht kunnen geven. We bieden leerkrachten inspiratie en begeleiding bij lessen die ze buiten op een veilige manier zelf kunnen uitvoeren. Geen natuurles, maar juist toegespitst op de kernvakken rekenen, spelling en taal.

 

 

Ga naar overzicht