Hoe gaan jullie om met risico’s?

We hebben huisregels opgesteld. Hierin staan allerlei afspraken rondom veiligheid. Hoe

hoog een kind bijvoorbeeld in een boom mag klimmen of wat de afstand mag zijn tot de

waterkant.

 

Voorop staat dat kinderen bij ons mogen ontdekken en aanvaardbare kleine risico’s

spelenderwijs zelf leren inschatten. Bij BSO Wijs! leren we kinderen veilig buiten te

spelen.

Ga naar overzicht